2019-2020 н.р.

Станом на кінець 2019-2020 н.р.  у закладі навчалося 88 учнів, атестовано – 69 учнів, не атестовано – 19 учнів.

На    високому    і    достатньому   рівні  навчається 30 учні або 44%.

Отримали:

  • свідоцтва про здобуття базової середньої освіти звичайного зразка – 8 учнів
  • свідоцтво з відзнакою – немає
  • свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти звичайного зразка – 5 учнів

Всі учні 1- 8-х і 10-х класів переведені до наступного класу.

Таблиця навчальних досягнень учнів

Рік Всього учнів 3-11кл. Початковий рівень Середній рівень Достатній

рівень

Високий рівень
2019-2020 69 9 (13 %)  28 (41%) 30 (43%) 2 (3%)

Школа І ступеня — 4 класи, 37 учнів, з них закінчили на­вчальний рік – 37:

Клас – 3 , вчитель Антонюк О.О.

Кількість учнів – 11

Рівень досягнень:

Високий –0; Достатній – 5 (46%); Середній – 5 (45%), початковий – 1 (9%).

Якість знань – 46%.

Клас – 4, вчитель Герасименко Т.В.

Кількість учнів – 7

Рівень досягнень:

Високий – 1 (14%); Достатній – 3 (43%); Середній – 3 (43%), початковий – 0

Якість знань – 57%.

Школа II ступеня — 5 класів, 41 учень, з них закінчили на­вчальний рік: 41

Клас

 

Кількість учнів Рівень досягнень Якість знань
Високий Достатній Середній Початковий
5 5 ­­- 2 (40%)  3 (60%) 40%
6 12 1 (8%) 5 (42%) 4 (33%) 2 (17%) 50%
7 10 3 (30%)    5 (50%) 2 (20%) 30%
8 6 2 (34%) 3 (50%) 1 (16 %) 34%
9 8      2 ( 25%)    4 (50%) 2 (25%) 25%

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми за рік на високо­му та достатньому рівні, складає 37%.

Показники навчальних досягнень за рік в 5-9 кла­сах знизились на 2 %.

Кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень з предметів, становить 46,3%, в порівнянні з минулим роком він збільшився на 3 %, початковий рівень навчальних досягнень становить 17%.

 

 

Школа IIІ  ступеня — 2 класи, 10 учнів, з них закінчили на­вчальний рік: 10

Клас

 

Кількість учнів Рівень досягнень Якість знань
Високий Достатній Середній Початковий
10 5 ­­- 3 (60%)  1 (20%) 1 (20%) 60%
11 5 3 (60%) 2 (40%) 60%

Показники навчальних досягнень  за рік  учнів 10 класу залишилися на тому ж рівні, як і в попередньому році, а учнів 11 класу підвищилися на 20%.

У наступному році необхідно попрацювати з тими учнями, які мають початковий рівень.

Моніторинг якості навчальних досягнень учнів 3-4 класів з основних предметів

3 клас

№ п/п Предмет 2018-2019 2019-2020
1 Українська мова 78% 63%
2 Літературне читання 78% 80%
3 Математика 78% 63%

 

4 клас

№ п/п Предмет 2018-2019 2019-2020
1 Українська мова 50% 57,4%
2 Літературне читання 66,6% 57,4%
3 Математика 50% 57,4%

                           Моніторинг якості освіти з предметів за 2019-2020 н.р.

Моніторинг якості навчальних досягнень учнів з української мови

№ п/п Клас 2018-2019 2019-2020
1. 5 40% 40%
2. 6 73% 73%
3. 7 50% 40%
4. 8 40% 20%
5. 9 25% 25%
6. 10 60% 60%
7. 11 63,3% 60%

 

Моніторинг якості навчальних досягнень учнів з української літератури

№ п/п Клас 2018-2019 2019-2020
1. 5   40%
2. 6 73% 55%
3. 7 66,7% 50%
4. 8 60% 60%
5. 9 25% 25%
6. 10 80% 60%
7. 11 68,3% 80%

Моніторинг якості навчальних досягнень учнів з англійської мови

№ п/п Клас 2018-2019 2019-2020
1. 5 40% 40%
2. 6 73% 73%
3. 7 50% 50%
4. 8 40% 40%
5. 9 25% 25%
6. 10 60% 60%
7. 11 60% 60%

 

Моніторинг якості навчальних досягнень учнів з російської мови

№ п/п Клас 2018-2019 2019-2020
1. 5   40
2. 6 50 64
3. 7 60 50
4. 8 37,5 60
5. 9 60 50

 

Моніторинг якості навчальних досягнень учнів з математики

№ п/п Клас Предмет 2018-2019 2019-2020
1. 5 Математика   40%
2. 6 Математика 45% 54,5%
3. 7 Алгебра    
Геометрія    
4. 8 Алгебра 40% 20%
Геометрія 40% 40%
5. 9 Алгебра 25% 25%
Геометрія 25% 25%
6. 10 Алгебра    
Геометрія    
7. 11 Математика 60% 60%

 

Моніторинг якості навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури

№ п/п Клас 2018-2019 2019-2020
1. 5   60%
2. 6 64% 73%
3. 7 60% 60%
4. 8 60% 60%
5. 9 38% 38%
6. 10 80% 80%
7. 11 64% 80%

 

Моніторинг якості навчальних досягнень учнів з географії

№ п/п Клас 2018-2019 2019-2020
1. 6 64% 72%
2. 7 50% 40%
3. 8 60% 60%
4. 9 22% 25%
5. 10 60% 60%

 

 

 

 

Моніторинг якості навчальних досягнень учнів з фізики

№ п/п Клас 2018-2019 2019-2020
1. 7   40%
2. 8 45% 40%
3. 9 25% 37%
4. 10 80% 80%
5. 11 60% 80%

 

Моніторинг якості навчальних досягнень учнів з біології

№ п/п Клас 2018-2019 2019-2020
1. 6   64%
2. 7 50% 70%
3. 8 60% 60%
4. 9 25% 25%
5. 10 50% 50%
6. 11 60% 60%