Стоп булінг

Для побудови безпечного освітнього середовища у закладі та формування навичок безконфліктного спілкування та навичок виходу з конфліктних ситуацій в усіх учасників освітнього процесу, з метою виховання гідної особистості зі стійкими навичками ненасильницької поведінки та прагненням створювати мирні стратегії поведінки в суспільстві проводилися просвітницькі заходи, спрямовані на інформування учасників освітнього процесу про булінг та його види, відповідальність за вчинення булінгу, механізми реагування на випадки булінгу і захист постраждалих осіб. Були проведені тематичні заходи: перегляд відеороликів, виготовлення плакатів “Стоп булінг!”, пам`ятки-годинника “Стоп булінг!”