Англійська мова

Завдання для дистанційного опрацювання з англійської мови 6 клас

Виконуємо завдання на платформі Google клас.

Код приєднання до класу fwpedr4

**********************

Інтерактивні завдання для допитливих учнів 6 клас

**********************************

1.Впр.5.ст.148 (поставити запитання до речень)

 1. Choose the correct option.

Вибери правильний варіант(письмово записати речення, обравши правильний варіант)

1 I have / has already finished my homework.

2 My son have / has just started the university.

3 The Black family have / has gone to the seaside.

4 Dad haven’t / hasn’t watered the plants.

5 Have / Has Sam ever been to the USA?

6 Our English teachers have / has never ridden a horse.

7 Ann, Frank and Jim have / has bought a new house.

8 Have / Has you taken the dog for a walk?

9 The weather have / has been terrible since yesterday.

10 My little sister have / has just stopped crying.

3.Впр.1 ст.149(записати слова в словник, речення підібрати до малюнків)

4.Впр.2ст.149-150(письмово доповнити речення відповідними словами із попередньої вправи)

**********************************

Опрацювати теоретичний матеріал: утворення та вживання часу Present Perfect

Для тих, кому важко читати,можно передивитися відео про утворення цього часу

https://www.youtube.com/watch?v=Tev-J4b854o

 

Present Perfect Теперішній доконаний час

Ствердження Заперечення Питання
I have worked.
Я (вже) попрацював.
I haven’t worked.
Я не працював.
Have I worked?
Чи працював я?
She has worked.
Вона попрацювала.
She hasn’t worked.
Вона не працювала.
Has she worked?
Чи вона працювала?
I
You
We
They
+ have + Ved
V3
+

 

+ have
has
+ not + Ved
V3
+

 

Have
Has
+ + Ved
V3
+ ?

 

He
She
It
+ has + Ved
V3
+

 

have not = haven’t
has not = hasn’t

 

QW + have
has
+ + Ved
V3
+ ?

 

підмет V3 третя форма неправильного дієслова;
Ved дієслово з закінченням ed; QW question word (питальне слово).

 

Стверджувальне речення 

Граматичний час Present Perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова have або has та форми Past Participle (третьої форми смислового дієслова).

Past Participle для правильних дієслів утворюється шляхом додавання до їх словникової форми закінчення –ed. Для неправильних дієслів використовуються їхні особливі треті форми, що можна взяти з таблиці неправильних дієслів.

В залежності від особи та числа, в якому стоїть підмет у реченні, використовується та чи інша форма допоміжного дієслова have.

I, We, You, They → have (для 1-ї, 2-ї особи та форм множини)
He, She, It → has (для 3-ї особи однини)

 • I have dug a hole for planting trees. – Я вирив яму для посадки дерев.
 • He has just finished his first book. – Він тількино закінчив свою першу книгу.
 • We have bought all the furniture. – Ми придбали всі меблі.

В Present Perfect використовуються наступні скорочення:

 • I have = I’ve
 • You have = You’ve
 • We have = We’ve
 • They have = They’ve
 • He has = He’s
 • She has = She’s
 • It has = It’s

Всі правила додавання закінчення –ed детально розглянуті в окремій статті.

 • to workworked 
 • to translatetranslated
 • to agreeagreed
 • to studystudied
 • to playplayed
 • to stopstopped
 • to relaxrelaxed

Заперечне речення 

В заперечних реченнях в Present Perfect після допоміжного дієслова have або has додається заперечна частка not.

 • I have not dug a hole. – Я не вирив яму.
 • He has not finished his first book. – Він не закінчив свою першу книгу.
 • have not = haven’t (скорочення)
 • We haven’t bought all the furniture. – Ми не придбали всі меблі.
 • has not = hasn’t
 • Kate hasn’t been to Paris yet. – Кейт ще не була в Парижі.

Питальне речення 

Загальне питання в Present Perfect утворюється шляхом винесення допоміжного дієслова have або has на початок речення перед підметом.

 • Have I dug a hole? – Я (вже) вирив яму?
 • Have we bought all the furniture? – Ми придбали всі меблі?
 • Has he just finished his first book? – Він тількино закінчив свою першу книгу?

Спеціальне питання в Present Perfect утворюється за допомогою питального слова або фрази, що ставиться на самий початок речення перед допоміжним дієсловом. Подальший порядок слів такий самий, як і в загальному питанні з Present Perfect.

 • What has he just finished?  Що він тількино закінчив?
 • Where have we bought all the furniture? – Де ми придбали всі меблі?
 • How deep have you dug a hole? – Наскільки глибоку яму ти вирив?

Використання Present Perfect

Завершені дії з наголосом на результат

Present Perfect використовується для передачі важливості результату минулої дії у теперішньому часі без точного зазначення часу виконання дії. Дія була виконана колись у минулому (часто нещодавно), і результат цієї дії можна побачити в теперішньому часі.

 • I’ve done this job well. – Я виконав цю роботу добре.
 • She has found this kitten outside. – Вона знайшла цього кошеня на вулиці.
 • We haven’t bought new chairs yet. Our kitchen is empty. – Ми ще не придбали нові стільці. Наша кухня порожня.

Незакінчені дії 

Present Perfect використовується для вираження дій, що почалися в не зовсім відомий момент в минулому (неважливо, коли), але ще можуть бути незавершеними, а результат таких дій можна побачити в теперішньому часі.

 • They have played in the orchestra since high school. – Вони грали в оркестрі зі старшої школи. (Вони все ще грають там)
 • I’ve had my cat Charlie for 15 years. – Мій кіт Чарлі живе в мене вже 15 років. (Він з’явився у мене 15 років тому і досі живе у мене)
 • He has written twenty pages of a new book this morning. – Він написав двадцять сторінок нової книги цього ранку. (Все ще ранок, він може написати більше сторінок)

Маркери часу

Present Perfect може використовуватися тільки з виразами, що вказують на неточний час, або зі словами, що виражають ще не завершені проміжки або періоди часу.

 • ever – коли-небудь
 • neverніколи
 • alreadyвже
 • yetще, вже
 • not yetще не
 • often – часто
 • so farпоки, до сих пір
 • latelyостаннім часом
 • justтільки-но
 • recentlyнещодавно, на днях
 • once – одного разу
 • many timesбагато разів
 • several timesдекілька разів
 • beforeраніше, до цього
 • todayсьогодні 
 • this week – на цьому тижні, цього тижня
 • this month – в цьому місяці
 • this year – в цьому році, цього року
 • this afternoonсьогодні вдень
 • for an hourпротягом години
 • for two weeks – протягом двох тижнів
 • for a long time – протягом довгого часу
 • since twelve o’clock – с дванадцятої години
 • since 12 April – з 12 квітня
 • since May – з травня

****************************

1.Впр.5.ст.148 (поставити запитання до речень)

 1. Choose the correct option.

Вибери правильний варіант(письмово записати речення, обравши правильний варіант)

1 I have / has already finished my homework.

2 My son have / has just started the university.

3 The Black family have / has gone to the seaside.

4 Dad haven’t / hasn’t watered the plants.

5 Have / Has Sam ever been to the USA?

6 Our English teachers have / has never ridden a horse.

7 Ann, Frank and Jim have / has bought a new house.

8 Have / Has you taken the dog for a walk?

9 The weather have / has been terrible since yesterday.

10 My little sister have / has just stopped crying.

3.Впр.1 ст.149(записати слова в словник, речення підібрати до малюнків)

4.Впр.2ст.149-150(письмово доповнити речення відповідними словами із попередньої вправи)

******************************

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKA0OgoiyrpMdRESFQMZynXHcsLqVMXyArqMBNlxvw-WX7zA/viewform

***********

Передивитись відеоурок про утворення часу Present Simple:

https://www.youtube.com/watch?v=aYpKQgCgU4s

https://www.youtube.com/watch?v=wfTzsHMqCUE&list=PLgPJeYhhhB9zjJEVjSqueJAueUEmnI80k&index=65

Обов’язково! Буде тестування!

Виконати наступні завдання по підручнику:

Впр.1,2 ст.145-146(вивчити вирази, що подаються у вправах)

Впр.3ст.147(1,2 діалоги доповнити письмово)

Впр.4ст.148(чит.,письмово вставити пропущені слова 1…,2….)