Економіка

Література:

  1. Економіка (профільний рівень): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна. —  Харків: Вид-во «Ранок», 2018. — 240 с.

Електронні матеріали  до підручника розміщено на сайті 

interactive.ranok.com.ua

ТЕМА 12. ДОХОДИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ….. 192

Опрацювати:

  • 52. Закон ринкового формування доходів ………………………192
  • 53. Рента — дохід власника земельних ресурсів. Види ренти. Ціна землі…..194
  • 54. Заробітна  плата………………..196

Запитання:

1.Дайте визначення доходів.

2.Охарактеризуйте правило ринкового формування доходів за продуктивністю виробничого ресурсу.

  1. Назвітьфактори виробництва та відповідні види доходів, які вони приносять.
  2. Що таке земельна рента?
  3. Назвіть види земельних рент.
  4. Дайте характеристику форм і систем заробітної плати.
  5. Визначте чинники, від яких залежить величина реальної заробітної плати.

 

Завдання:

Визначте, як змінився рівень реальних доходів населення, якщо номінальні доходи за період зросли на 25%, а ціни на товари й послуги підвищилися на 1/5.