Економіка

Завдання 3 економіка 11 кл

Література:

 1. Економіка (профільний рівень) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / Л.  П.  Крупська, І.  Є.  Тимченко, Т.  І.  Чорна.  — Харків  : Вид-во «Ранок», 2019. — 256  с.

Електронні матеріали  до підручника розміщено на сайті 

interactive.ranok.com.ua

ТЕМА 9. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

Опрацювати:

 • 40. Сутність фінансової системи країни………………………………………………….143
 • 41. Податкова система……………………………………………………………………..147
 • 42. Структура державного бюджету……………………………………………………….153

 

Питання для самоконтролю:

 1. Розкрийте сутність функцій фінансової системи.
 2. Назвіть структурні елементи фінансової системи.
 3. Охарактеризуйте основні елементи податкової системи: об’єкт оподаткування, податкову ставку, принципи та механізм оподаткування.
 4. Які функції виконують податки в процесі державного регулювання?
 5. 5. Назвіть склад доходів, передбачений Бюджетним кодексом України.
 6. 6. Перелічітьнапрямки предметного спрямування видатків держави

********************

Завдання 3 економіка 11 кл

Література:

 1. Економіка (профільний рівень) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / Л.  П.  Крупська, І.  Є.  Тимченко, Т.  І.  Чорна.  — Харків  : Вид-во «Ранок», 2019. — 256  с.

Електронні матеріали  до підручника розміщено на сайті 

interactive.ranok.com.ua

ТЕМА 8. РОЛЬ УРЯДУ В РЕГУЛЮВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Опрацювати:

 • 35. Невдачі (обмеження) ринку як причина державного

регулювання економіки ………………………………………………….129

 • 36. Пряме та непряме державне

регулювання економіки…………………………………………………..131

 • 37. Суспільні блага………………………………………………………134
 • 38. Позитивні та негативні зовнішні економічні

ефекти та роль уряду в  їх регулюванні ………………..….136

 • 39. Держава в  системі економічного

кругообігу ……………………………………………………138.
Питання для самоконтролю:

 1. Визначте основні напрямки державного регулювання економіки.
 2. Чим викликана потреба в соціальному захисті населення?
 3. Чому не можна обійтися без державного регулювання в забезпеченні населення суспільними благами?
 4. Визначте переваги та недоліки прямого та непрямого державного регулювання економіки.
 5. 5. Дайте характеристику суспільних благ ідержавного регулювання їх забезпечення.
 6. 6. Які з  наведених благ, на ваш погляд, населення має отримувати за допомогою ринку, аякі має забезпечувати держава: 1) хліб; 2) мости; 3)  освіта; 4)  поштові послуги; 5) контроль над повітряним транспортом; 6) житло; 7) автостоянки; 8) медичне обслуговування?

 

 

 

Тестові завдання …………..141 стор.

******************

Завдання 2 економіка 11 кл

Література:

 1. Економіка (профільний рівень) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / Л.  П.  Крупська, І.  Є.  Тимченко, Т.  І.  Чорна.  — Харків  : Вид-во «Ранок», 2019. — 256  с.

Електронні матеріали  до підручника розміщено на сайті 

interactive.ranok.com.ua

ТЕМА 7. ІНФЛЯЦІЯ ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ

Опрацювати:

 • 32. Інфляція як наслідок порушення загальної рівноваги ………..116
 • 33. Види інфляції……….118
 • 34. Зв’язок інфляції та безробіття…………………….122

Питання для самоконтролю:

 1. Щотаке інфляція?
 2. Назвіть основні причин, які призводять до інфляції.
 3. Щотакеіндекс цін та темпи інфляції?
 4. 4. Охарактеризуйте різні види інфляції.
 5. Охарактеризуйте наслідки інфляції для різних верств населення.
 6. 6. Охарактеризуйте зв’язок між безробіттям та інфляцією.
  ?

 

Тестові завдання …………..127—128 стор.

************************

Завдання 2 

Література:

 1. Економіка (профільний рівень) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / Л.  П.  Крупська, І.  Є.  Тимченко, Т.  І.  Чорна.  — Харків  : Вид-во «Ранок», 2019. — 256  с.

Електронні матеріали  до підручника розміщено на сайті 

interactive.ranok.com.ua

ТЕМА 7. ІНФЛЯЦІЯ ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ

Опрацювати:

 • 32. Інфляція як наслідок порушення загальної рівноваги ………..116
 • 33. Види інфляції……….118
 • 34. Зв’язок інфляції та безробіття…………………….122

Питання для самоконтролю:

 1. Щотаке інфляція?
 2. Назвіть основні причин, які призводять до інфляції.
 3. Щотакеіндекс цін та темпи інфляції?
 4. 4. Охарактеризуйте різні види інфляції.
 5. Охарактеризуйте наслідки інфляції для різних верств населення.
 6. 6. Охарактеризуйте зв’язок між безробіттям та інфляцією.
  ?

 

Тестові завдання …………..127—128 стор.

************************

Література:

 1. Економіка (профільний рівень) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / Л.  П.  Крупська, І.  Є.  Тимченко, Т.  І.  Чорна.  — Харків  : Вид-во «Ранок», 2019. — 256  с.

Електронні матеріали  до підручника розміщено на сайті 

interactive.ranok.com.ua

ТЕМА 6. БЕЗРОБІТТЯ ЯК НАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

Опрацювати:

 • 29. Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці ………..106
 • 30. Види безробіття та їх рівень ………108
 • 31. Наслідки безробіття для економіки та  суспільства. Оцінювання втрат від безробіття. Засоби обмеження безробіття…………………….111

Питання для самоконтролю:

 1. Поясніть сутність безробіття та його причини;?
 2. Щотакеекономічно активне та економічно неактивне населення?
 3. Наведіть приклади різних видів безробіття?
 4. Дайте характеристику кожному звидів безробіття. Наведіть конкретні приклади.
 5. Охарактеризуйте соціально-економічні наслідки безробіття.
 6. 6. Якііснуютьшляхи подолання проблеми безробіття?

 

Тестові завдання …………..114—115 стор.