Фізика

ЗАНЯТТЯ 8-9 КВІТНЯ

Нижче наведено посилання на цикл коротких відео-лекцій на весь рік.

The YouTube ID of https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrh_hup5VFilNvUXbppF_8Oq is invalid.

 

  1. ЗАНЯТТЯ    08.04.20

ТЕМА- Механічна робота. Потужність

Підручник  § 40, 41  с. 163-166:

Дом. завдання:

ЗРОБИТИ ТА ЗАПИСАТИ В ЗОШИТ КОРОТКО КОНСПЕКТ

  1. ЗАНЯТТЯ    09.04.20

ТЕМА- Розв’язування задач

Дом. завдання:

Розібрати та записати в зошит – розв’язування задач с. 167-168

(нижче их копія с підручника)

Розв’язуємо разом

  1. Яку роботу виконує трактор, який перетягує причіп із силою

15 000 Н на відстань 300 м?

Д а н о :

F = 15 000 Í

l = 300 м

Р о з в ’ я з а н н я

За формулою А = Fl визначаємо роботу, яку вико-

нує трактор:

À = 15 000 Í . 300 м = 4 500 000 Дж.

À – ? А = 4500 кДж = 4,5 МДж.

відповідь: трактор виконує роботу, що дорівнює 4500 кДж, або 4,5 МДж.

 

  1. Яку роботу потрібно виконати, щоб підняти мішок цукру масою

50 кг на другий поверх заввишки 3 м?

Д а н о :

т = 50 кг

l = h = 3 м

g = 10

Р о з в ’ я з а н н я

Роботу для піднімання тіла на певну висоту визна-

чаємо за формулою:

А = Fl = Fh.

Якщо сила тяжіння F = тg,

А – ? тоді А = тgh.

А = 50 кг . 10 . 3 м = 1500 Дж.

À = 1500 Дж.

відповідь: щоб підняти мішок цукру на другий поверх, потрібно виконати

роботу, що дорівнює 1500 Дж.

 

  1. Визначте потужність двигуна, якщо він за 10 хв виконав роботу

7200 кДж.

Д а н о :

А = 7200 кДж =

= 7 200 000 Дж

t = 10 хв = 600 с

Р о з в ’ я з а н н я

За формулою визначаємо потужність

двигуна:

N – ? = 12 000 Вт = 12 кВт.

відповідь: потужність двигуна дорівнює 12 кВт.

 

Дом завдання

С. 168: №288-281

 

Є ЗАПИТАННЯ-телефонуйте – 0507086092- СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

СООБЩЕНИЯ НА АДРЕС:   kolesnsa@gmail.com

ИЛИ НА ВАЙБЕР: 0963073960