Правознавство

Урок узагальнюючого повторення розділу 1 «Основи теорії держави і права» та розділу 2 «Правовідносини. Правопорушення. юридична відповідальність» с. 63–65.

******************

Підсумкове узагальнення «Правова обізнаність – запорука життєвого успіху» с. 214–215.

******************

Опрацювати § 32 (с. 211–213), виписати поняття. Скласти конспект. Проаналізувати ситуації і дати відповіді на запитання с. 212–213.

Модельне засідання з кримінального процесу. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=MHWx-LHpx1E 

*****************

Опрацювати § 31 (с. 208–211), виписати поняття. Скласти конспект. Проаналізувати ситуацію і дати відповіді на запитання 1–3 с. 210–211.

Цивільні права та способи їх захисту. Учасники цивільного процесу. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=g8MKjDW8a-A

********************

Опрацювати § 30 (с. 202–207), виписати поняття. Скласти конспект Письмово дати відповіді на запитання 1–7 с. 207. Виконати д/з 1–6 с. 207.

Ти і поліція. Серії 1–4. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://www.youtube.com/watch?v=Z42QlCYLN9Y; https://www.youtube.com/watch?v=CnwzTP6ehDY; https://www.youtube.com/watch?v=DBFjXCPuIBA; https://www.youtube.com/watch?v=Brmr2azQtzI

********************

Опрацювати § 29 (с. 196–201), виписати поняття. Письмово дати відповіді на запитання 1–4 с. 200; 1–4 с. 201.

********************

Виконайте комплексні підсумкові завдання, наведені на с. 191–193.

Бутенко В. Залогін Б. Німас Н. Олійник П. виконують перший варіант, а Приходько О., Смольницька В., Хондогій Д., Шульга Ю.– другий варіант.

Результати роботи необхідно надіслати на пошту ash_2905@ukr.net