Розмір плати занавчання

Плата за навчання у закладі не проводиться.