Технології

 

****************************

Література:

 1. БіленкоО. В., ПелагейченкоМ. Л. Технології : Підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. — Тернопіль : Астон, 2018. — 272 с.
 2. Ходзицька І.Ю., Боринець Н. І., Гащак В. М.Технології : Підручникдля 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. — Харків : Ранок, 2019. — 208 с.

Тема: Техніки декоративно-ужиткового мистецтва

1) 41 — 76 стор.; 2) 31 — 38 стор.

 

Запитання для самоконтролю:

 1. Учомуполягає своєрідність декоративно-ужиткового мистецтва?
 2. Щоспільногов декоративно-ужитковій творчості різних народів світу?
 3. Заякимипринципами класифікують види декоративно-ужиткового мистецтва?
 4. Назвітьтаохарактеризуйте основні техніки декоративно-ужиткового мистецтва.
 5. Якізцих технік особливо популярні в наш час із чим це пов’язано?
 6. Якіособливостівикористання орнаментальних зображень і кольорів у виробах народного мистецтва?
 7. Назвітьосновніосередки декоративно-ужиткового мистецтва в Україні та види виробів, якими вони славляться.

 

Тестові завдання

 1. Види декоративно-прикладного мистецтваподіляються:

а) за матеріалом предмета;

б) за призначенням предмета;

в) за технікою виконання:

г) усі відповіді правильні.

 1. Для предметівдекоративно-прикладного мистецтва характерні:

а) естетичний вигляд та їх практичне застосування у побуті;

б) виготовлення лише для прикраси житла;

в) застосування лише в утилітарних цілях;

г) усі відповіді правильні.

 1. Усі техніки вишивання поділяють на:

а) поверхнево-нашивні та наскрізні;

б) ажурні та прості;

в) чорно-білі та кольорові:

г) усі відповіді правильні.

Килими тчуть:

а) гребінковою технікою;      б) лічильною технікою;

в) ворсовою технікою;      г) усі відповіді правильні.

 1. Назвіть групи вишивальних швів, до яких належить шов «хрестик»?

а) прозорі лічильні;      б) прорізні вільні;

в) поверхнево-нашивні лічильні;  г) поверхнево-нашивні вільні.

 1. Укажіть, який вид вільної гладі вишивають зазвичай контрастними вишивальними нитками рядами з чітким контуром:

а)художня;    б) однобічна;

в)двобічна;    г) декоративна.

 1. Які з перелічених технік вишивання належать до «прозорих»?

а)хрестик;    б) вільна гладь;

в)мережка;    г) прорізна гладь.

 1. Графічне зображення ткацьких переплетень називають:

а) малюнок переплетення;

б) ескіз переплетення;

в) кресленик переплетення;

г) схема переплетення.

 1. Як ви вважаєте, чому так говорять: «Яке волокно, таке й полотно!»

а) тому, що техніка виготовлення залежить від волокна;

б) тому, що від якості волокна залежить якість полотна;

в) тому, що від полотна залежить волокно;

г) тому, що від кольору волокна залежить колір полотна.

 1. Для заготівлі прутиків лози використовують:

а) сокиру;    б) кухонний ніж;

в) секатор;    г) ножівку.

 1. Скільки символічних малюнків можуть мати українські писанки:

а) понад 1000;        б) понад 100;

в) 50;     г) 10.

 1. Зображений на писанці виноград є:

а) символом достатку;

б) символом здоров’я;

в) символом родини;

г) символом життя.

**************************

Література:

 1. БіленкоО. В., ПелагейченкоМ. Л. Технології : Підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. — Тернопіль : Астон, 2018. — 272 с.
 2. Ходзицька І.Ю., Боринець Н. І., Гащак В. М.Технології : Підручникдля 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. — Харків : Ранок, 2019. — 208 с.

Тема: Дизайн предметів інтер’єру

1) 5 — 33 стор.; 2) 6 — 26 стор.

Питання для самоконтролю:

 1. Якіосновніпринципи дизайну?
 2. Якііснуютьстилі інтер’єру та в чому їх відмінності?
 3. Дайтехарактеристикусучасних стилів.
 4. Щовідносятьдо засобів і прийомів художнього конструювання?
 5. Щотакебаланс, контраст і нюанс у композиції інтер’єру?
 6. Учомуполягає роль кольору в композиції?
 7. Якііснуютьконструкційні матеріали для облаштування інтер’єру?
 8. Учомуперевага використання природних матеріалів у дизайні інтер’єру?

 

Тестові завдання

1) Дизайн – це :

а) проектна діяльність, спрямована на створення цілісного гармонійного предметно – технічного середовища для людини;

б) властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла;

в) чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів частин відповідної структури виробів;

г) новий метод проектування виробів промислового виробництва, упровадження якого повинне забезпечувати високу якість продукції;

д) природний візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу.

2) Оберіть правильне визначення:

а) конструювання та проектування це тотожні поняття з однаковою метою;

б) процес проектування включає конструювання, яке полягає в розроблені конструкції та детальної схеми об’єкту;

в) конструювання та проектування це протилежні поняття не пов’язані між собою;

г) процес конструювання включає проектування та всі його етапи;

д) всі відповіді вірні.

3) Розташуйте у правильному порядку етапи дизайнерського проекту:

а) організаційно підготовчій, конструкторський, технологічний, завершальний;

б) конструкторський, організаційно підготовчій, технологічний, завершальний;

в) технологічний, організаційно підготовчій, конструкторський, завершальний;

г) завершальний, технологічний, організаційно підготовчій, конструкторський;

д) всі відповіді вірні.

4) У композиції художньо-конструкторських виробів діють такі закони, як:

а) закон масштабу;

б) закон пропорційності;

в) закон контрасту;

г) закон ритму;

д) закон світла.

5) Контраст – це :

а) чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів частин відповідної структури виробів;

б) властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла;

в) природний візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу;

г) чітко виявлена протилежність відповідних властивостей предмета, стану, дії тощо;

д) відсутність будь-якої симетрії.

6) До головних композиційних прийомів належать:

а) ритм, метр;

б) симетрія, асиметрія;

в) рефлексія;

г) масштаб;

д) статика і динаміка.

7) Ритм у композиції це-… :

а) чітко виявлена протилежність відповідних властивостей предмета, стану, дії тощо;

б) повторення елементів об’ємно-просторової і площинно-орнаментальної форми та інтервалів між ними, об’єднаних подібними ознаками (тотожними, нюансними і контрастними співвідношеннями властивостей тощо);

в) властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла;

г) природний візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу

д) відсутність будь-якої симетрії.

8) Протилежність динаміки,це-… :

а) нюанс;

б) симетрія;

в) статика;

г) колір;

д) ритм.

9) До класичних стилів інтер’єру належать:

а) античний стиль;

б) бароко;

в) український стиль;

г) авангард;

д) хай-тек.

10) До сучасних стилів інтер’єру належать:

а) ампір;

б) модерн;

в) український стиль;

г) авангард;

д) класицизм.

11) До етнічних стилів інтер’єру належать:

а) готичній;

б) модерн;

в) український стиль;

г) авангард;

д) бароко.

12) Що таке клаузура:

а) процес роботи над проблемою, пошук ідеї що допоможе розв’язати технічне протиріччя;

б) вид запису, що складеться з цитат, які відбивають основний зміст книги;

в) графічне зображення можливих варіантів майбутнього виробу;

г) дошка оголошень;

д) аплікація.