Трудове навчання

Тема: Підготовка стругального інструменту, прийоми стругання.

Підручник: Трудове навчання 7кл, Б.М. Терещук, 2015р.

74-72 стор.

Питання для самоконтролю:

1) Як заточують ніж рубанка?

2) Назвіть можливі дефекти стругання?

3)На яку відстань треба висувати лезо від підошви рубанка?

4) Як перевіряють якість обробки заготовки рубанком?

5) Яких правил безпеки треба дотримуватись під час стругання рубанком.

********************

Тема: Стругання деревини. Інструменти для стругання.

Підручник: Трудове навчання 7кл, Б.М. Терещук, 2015р.

67-72 стор.

Питання для самоконтролю:

1) Який принцип покладений в основу процесу стругання деревини?

2) Назвіть види різання деревини?

3) Що таке процес стругання деревини?

4) Який інструмент використовують для ручного стругання деревини?

5) Назвіть рубанки для плоского стругання деревини?

6) Назвіть рубанки для профільного стругання деревини?

7) Принцип дії електромеханічного рубанка?

8) Що таке цикля і її призначення?