Трудове навчання

Розділ 3 Основи техніки, технологій і проектування

Тема: Механізми передавання і перетворення руху.

Підручник: Трудове навчання 6кл, В.К. Сидоренко, 2014р.

163-162 стор.

Запитання:

1) Що називають механізмом передачі руху?

2) Чим відрізняється ведуча деталь від веденої?

3) Чому обертальний рух найбільш поширений в механізмах і машинах?

4) Чим зумовлена потреба введення механізму передачі між двигуном і робочим органом машини?

5) Назвіть види передач.

6) Що таке передавальне число механізму передачі?

 

Виконати тестові завдання сторінка 168-169.

**********************

Розділ 3 Основи техніки, технологій і проектування

Тема: Поняття про механізми і машини, їх призначення.

Підручник: Трудове навчання 6кл, В.К. Сидоренко, 2014р.

155-162 стор.

Питання для самоконтролю:

1) Що таке механізм?

2) Що таке машина, з яких частин складається?

3) Які механізми можуть входити до складу машин?

4) Яке призначення енергетичних машин?

5) Яке призначення робочих машин?

6) Що забезпечують транспортні машини?

7) Яке призначення інформаційних машин?