Всесвітня історія

Опрацювати § 35 (с. 164–169), виписати дати та поняття. Письмово виконати завдання 1–10, с. 169.

Развитие культуры в первой половине XX века. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу. https://www.youtube.com/watch?v=JySvpfhOwBc

*********************

Практичне заняття. Праведники народів світу: подвиг в ім’я людини. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/vsesvtnya-storya-proflniyi-rven-pdrychnik-dlya-10-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti/rozdl-vii-dryga-svtova-vyina-51-zavershennya-ta-pdsymki-drygo-svtovo-vyini/praktichnezanyattya-pravedniki-narodv-svty-podvig-v-mya-lyudini

Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом VII. Друга світова війна. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/vsesvtnyastoryaproflniyirvenpdrychnikdlya-10-klasyzakladvzagalnoserednoosvti/10439-testovzavdannyadlyapdgotovkidotematichnogokontrolyuzarozdlomviidrygasvtovavyina/18266-testovzavdannyadlyapdgotovkidotematichnogokontrolyuzarozdlomviidrygasvtovavyina

***************************

Опрацювати § 34 (с. 160–163), виписати дати. Письмово виконати завдання 1–8 с. 163.

Нюрнберзький трибунал. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=HrUpz-X3HzE

Токийский процесс. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=Ep3OEa2mO70 

**********************

Опрацювати § 33 (с. 156–159), виписати дати. Письмово виконати завдання 1–11 с. 159.

Потсдамская конференция. Итоги 2-ой мировой войны. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=1ies65ywHsM

****************

Опрацювати § 32 (с. 150–155), виписати дати. Письмово виконати завдання 1–10 с. 155. Складіть таблицю «Основні наступальні операції радянських військ у 1944 р. та звільнення СРСР»

***********

Опрацювати § 31 (с. 145–149), виписати дати. Письмово виконати завдання 1–9 с. 149.

Результати роботи необхідно надіслати на пошту ash_2905@ukr.ne