За 2017-2018 н.р.

Результати моніторингу якості освіти учнів за 2017-2018 н.р.

 

Станом на кінець 2017-2018 н.р. в школі навчалося 78 учень, атестовано – 69 учні, не атестовано – 9 учнів.

На    високому    і    достатньому   рівні  навчається 30 учень або 38,5%.

Отримали:

  • свідоцтва звичайного зразка – 7 учнів
  • свідоцтво з відзнакою – немає
  • атестатів звичайного зразка – 6 учнів

Всі учні 1- 8-х і 10-х класів переведені до наступного класу.

Таблиця навчальних досягнень учнів

Рік Всього учнів школи 2-11кл. Початковий рівень Середній рівень Достатній

рівень

Високий рівень
2017-2018 69 8 (11 %)  31 (45%) 29 (42%) 1 (2%)

Школа І ступеня — 4 класи, 33 учні, з них закінчили на­вчальний рік – 32:

Клас – 2, вчитель Герасименко Т.В.

Кількість учнів – 5

Рівень досягнень:

Високий – 1(20%); Достатній – 3 (60%); Середній – 1 (20%); початковий – 0                      Якість знань – 80%

Клас – 3 , вчитель Шумаєва Т.В.

Кількість учнів – 5

Рівень досягнень:

Високий – 0; Достатній – 2 (40%); Серед. – 3 (60%), початковий – 0

Якість знань – 40%.

Клас – 4, вчитель Герасименко О.В.

Кількість учнів – 12

Рівень досягнень:

Високий – 0; Достатній – 7 (58%); Серед. – 3 (25%), початковий – 2 (17%)

Якість знань – 58%.

Школа II ступеня — 5 класів, 48 учнів, з них закінчили на­вчальний рік:

Клас

 

Кількість учнів Рівень досягнень Якість знань
Високий Достатній Середній Початковий
5 9 ­­- 4 (44,4%) 4 (44,4%) 1 (11,2%)      44,4%
6 6 2  (33%) 4 (67%) 33%
7 8 2 (25%)    6 (75%) 25%
8 5 3 (60%) 1 (20%) 1 (20 %) 60%
9 7      3 ( 43%)    1 (14%) 3 (43%) 43%

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми за рік на високо­му та достатньому рівні, складає 44%.

Показники навчальних досягнень за рік в 5-9 кла­сах підвищились на 2 %.

Кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень з предметів, становить 45%, в порівнянні з минулим роком він знизився на 1 %.

На кінець року підвищився відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому та достатньому рівні: з 38% до 44% порів­няно з 2016-2017 н. р.

У наступному році слід звернути увагу на учнів, які змогли б нав­чатися на достатньому та високому рівнях.

 

Рік Кількість випускників %, які вступили до ВНЗ
2017 3 60
2018 3 50