За 2018-2019 н.р.

Результати моніторингу якості освіти учнів за 2018-2019 н.р.

 

Станом на кінець 2018-2019 н.р. в школі навчалося 80 учнів, атестовано – 72 учні, не атестовано – 8 учнів.

На    високому    і    достатньому   рівні  навчається 34 учні або 47,2%.

Отримали:

  • свідоцтва про здобуття базової середньої освіти звичайного зразка – 5 учнів
  • свідоцтво з відзнакою – немає
  • свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти звичайного зразка – 6 учнів

Всі учні 1- 8-х і 10-х класів переведені до наступного класу.

Таблиця навчальних досягнень учнів

Рік Всього учнів школи 2-11кл. Початковий рівень Середній рівень Достатній

рівень

Високий рівень
2018-2019 72 9 (12,5 %)  29 (40,3%) 33 (45,7%) 1 (1,5%)

Школа І ступеня — 4 класи, 28 учні, з них закінчили на­вчальний рік – 28:

Клас – 2, вчитель Заєць А.В.

Кількість учнів – 9

Рівень досягнень:

Високий – 0; Достатній – 5 (55,5%); Середній – 4 (45,5%); початковий – 0

Якість знань – 55,5%

Клас – 3 , вчитель Герасименко Т.В.

Кількість учнів – 6

Рівень досягнень:

Високий – 1 (16,7%); Достатній – 3 (50%); Середній – 2 (33,3%), початковий – 0

Якість знань – 66,7%.

Клас – 4, вчитель Шумаєва Т.В.

Кількість учнів – 5

Рівень досягнень:

Високий – 0; Достатній – 2 (40%); Середній – 3 (60%), початковий – 0

Якість знань – 40%.

Школа II ступеня — 5 класів, 41 учень, з них закінчили на­вчальний рік:

Клас

 

Кількість учнів Рівень досягнень Якість знань
Високий Достатній Середній Початковий
5 12 ­­- 5 (40%) 4 (36%) 3 (24%) 40%
6 10 3 (30%) 6 (60%) 1 (10%) 30%
7 6 3 (50%)    3 (50%) 50%
8 8 2 (25%) 4 (50%) 2 (25 %) 25%
9 5      3 ( 60%)    1 (20%) 1 (20%) 60%

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми за рік на високо­му та достатньому рівні, складає 39%.

Показники навчальних досягнень за рік в 5-9 кла­сах знизились на 5 %.

Кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень з предметів, становить 43,9%, в порівнянні з минулим роком він знизився на 1,1 %, початковий рівень навчальних досягнень становить 17,1%.

У наступному році слід звернути увагу на учнів, які змогли б нав­чатися на достатньому та високому рівнях, а також попрацювати з тими хто має початковий рівень.

Якість знань за результатами ДПА у формі ЗНО наступна:

  • українська мова – 66,7%;
  • історія України – 100%;
  • географія – 100%;
  • математика – 0%;
  • фізика – 0%;
  • англійська мова – 0%.

 

Кількість випускників 11-х класів, які вступають до ВНЗ

Рік Кількість випускників %, які вступили до ВНЗ
2018 3 50
2019 4 66,7